07.01.2020

HIROSHI SUGIMOTO

Fotos von Hiroshi Sugimoto.

Via: Artsy